Velkommen til Tørfjord båtforening

Dugnad

Dugnader 2024

 
VÅRDUGNAD Lørdag 4.MAI KL. 09.00

Havneleder i samarbeid med styret lager arbeidslister.

 

HØSTDUGNAD LØRDAG 5.OKTOBER KL 09.00

 

På dugnadene gjør vi bl.a.: 

- Klargjøring for vår/vintersesong på bryggene

- sette ut/inn benker

- reparasjon/vedlikehold av pirer og utriggere

- vedlikehold av klubbhus og lager, både inne og ute

- rydding og forefallende arbeid

- kaffe -og matpause med hyggelig samvær!

Vel møtt! Husk å skrive timer i dugnadsboka.

 

 § 14 i vedtekter til TBF:

 Hvert medlem pliktes til å  utføre 5 timer dugnad pr/år som følger kalenderåret. Medlemmer som ikke utfører dugnad skal belastes med kr.200,-pr/time som legges til årskontigenten påfølgende år. Hvert medlem registrer selv sin dugnadstimer i en bok som oppbevares i klubbhuset..  Kasserer tar inn boka ved årsskifte og foretar de nødvendige registreringer.  Medlemmer som ikke har båt i anlegget avkreves ikke dugnadstimer eller betaling for disse.