Velkommen til Tørfjord båtforening

Dugnad

 

 

Høstdugnad lørdag 6. oktober

kl. 09.00

 

 

 

- Klargjøring for vintersesong på bryggene

- sette inn benker

- rydding og forefallende arbeid

 

 

          
             
Vel møtt! Husk å skrive timer i dugnadsboka.

 

 

§ 14 i vedtekter til TBF:

 

Hvert medlem pliktes til å  utføre 5 timer dugnad pr/år som følger kalenderåret. Medlemmer som ikke utfører dugnad skal belastes med kr.200,-pr/time som legges til årskontigenten påfølgende år. Hvert medlem registrer selv sin dugnadstimer i en bok som oppbevares i klubbhuset..  Kasserer tar inn boka ved årsskifte og foretar de nødvendige registreringer.  Medlemmer som ikke har båt i anlegget avkreves ikke dugnadstimer eller betaling for disse.